صفحه اصلی تست هوش ، میزان هوش خود را بیازمایید

تست هوش ، میزان هوش خود را بیازمایید

3

این تیشرت چند سوراخ دارد؟

 

تست هوش

10ثانیه=IQ 140
20ثانیه=IQ 130
30ثانیه=IQ 110

جواب تست

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

? این تیشرت ۸تا سوراخ داره

۲تا وسط که از دوطرف تیشرت میشه۴تا سوراخ. ۲تا آستین. یکی گردن. یکی هم کمر

?میشه ۸تاسوراخ


منبع فراسو

پیام خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *