مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام خراسان رضوي

طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی کشور در هفته آینده

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور در چابهار با حضور مسئولان ارشد سه استان در هفته دولت برگزار می شود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

بیمارستان رضوی با توسعه دستگاه بازتوانی قلب به یاری بیماران قلبی شتافت

در فرآیند بازتوانی قلب، بیماران پس از انجام جراحی قلب باز یا انجام بالون آنژیوپلاستی و یا پس از بروز سکته قلبی می‌توانند تمرینات ورزشی همراه با مانیتورینگ قلبی را انجام دهند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

نقص فنی، پرواز شیراز را به مشهد بازگرداند

ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻣﺸﻬﺪ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ در ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﻬﺪ به ﺷﯿﺮاز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺸﻬﺪ شد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام