http://aysam.ir

پورتال خبری ، تفریحی و سبک زندگی آیسام خراسان شمالی

کنترل بیماری تب برفکی در خراسان شمالی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: بیماری تب برفکی در استان خراسان شمالی تحت کنترل است و دامداران در این رابطه نگران نباشند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

رئیس سازمان ‌عشایر‌ کشور: سهمیه کنکور ‌فرزندان عشایر ‌حذف شد‌

رئیس سازمان امور عشایر کشور درباره سهمیه کنکور فرزندان عشایر گفت: سهمیه کنکور برای فرزندان عشایر تا دهه هشتاد برقرار بود اما متاسفانه این قانون حذف شد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام