مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام خوزستان

بررسی فعالیت‌ها و عملکرد کارشناسان بهداشت شرق اهواز

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به بررسی فعالیت‌ها و عملکرد کارشناسان شاغل در واحد‌های مختلف بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی بهداشت شرق اهواز پرداخت. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام