مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام مركزي

بوته کاری در ۴۵۰ هکتار از اراضی بیابانی استان مرکزی در سال جدید

بوته کاری در ۴۵۰ هکتار از اراضی بیابانی استان مرکزی در سال جدید

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: مطالعات لازم برای کشت گونه‌های مقاوم به خشکی و کم آبی انجام شده و با اختصاص اعتبار، بوته‌کاری در اراضی آغاز می‌شود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

ثمره ۹ سال تحقیق و پژوهش در باغ های پسته به بار نشست

دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه علوم ومهندسی باغبانی دانشگاه اراک با همکاری چند مرکز تحقیقاتی ژنوتیپهای برتری را در جهت بهبود کیفیت و کمیت محصول پسته ارائه نمود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام