http://aysam.ir

پورتال خبری ، تفریحی و سبک زندگی آیسام هرمزگان

مرکز عرضه دام زنده شهرداری آماده عرضه دام برای عید قربان

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد‌های کشاورزی شهرداری بندرعباس از آمادگی کامل مرکز عرضه دام زنده شهرداری برای خدمات‌رسانی در روز عید سعید قربان خبر داد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام