مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام هرمزگان

حفظ امنیت تجاری دریایی در گروی داشتن نیروی دریایی مقتدر/ بازدید فرمانده نیروی دریایی آذربایجان از کارخانجات نیروی دریایی ارتش

حفظ امنیت تجاری دریایی در گروی داشتن نیروی دریایی مقتدر/ بازدید فرمانده نیروی دریایی آذربایجان از کارخانجات نیروی دریایی ارتش مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

حفظ امنیت تجاری دریایی در گروی داشتن نیروی دریایی مقتدر

فرمانده منطقه یکم دریایی در دیدار با فرمانده نیروی دریایی آذربایجان گفت:ایران اسلامی سواحل زیادی در اختیار دارد و برای حفظ امنیت تجاری دریایی ضرورت دارد که نیروی دریایی مقتدری داشته باشد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام