http://aysam.ir

پورتال خبری ، تفریحی و سبک زندگی آیسام هرمزگان

بسترسازی برای رونق کابوتاژ و ترانشیپ بین بنادر اصلی و کوچک

معاون وزیر راه گفت: توجه هرچه بیشتر به بنادر کوچک در کرانه خلیج فارس موجب می شود تا این بنادر بتوانند با کیفیت خوبی در زمینه رونق کابوتاژ، ترانشیپ و اشتغالزایی موثر واقع شوند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام