مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام ابتلای

اعطای مرخصی به بیش از ۱۱۷۰ نفر از زندانیان اردبیل/موردی از ابتلای به کرونا در زندان ها مشاهده نشده است

اعطای مرخصی به بیش از ۱۱۷۰ نفر از زندانیان اردبیل/موردی از ابتلای به کرونا در زندان ها مشاهده نشده است

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از اعطای مرخصی به بیش از یک هزار و ۱۷۰ نفر از زندانیان استان اردبیل خبر داد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام