مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام الراس

قبول حداکثری اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی علی الراس

قبول حداکثری اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی علی الراس

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت:از سال آینده اظهارنامه‌های مالیاتی، در صورت انطباق اطلاعاتشان با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام