مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام العموم

ورود مدعی العموم به موضوع ساماندهی دستفروشان در بندرعباس

ورود مدعی العموم به موضوع ساماندهی دستفروشان در بندرعباس

دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان با ابلاغ دستور قضایی از دستگاههای متولی خواست نسبت به ساماندهی دستفروشان و همچنین خودروهای عرضه میوه اقدام کنند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام