مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام المپیک توکیو

نحسی مصدومیت علیه فوق‌ستاره‌های ایران

مدال‌آوران ریو در آستانه المپیک توکیو یکی، یکی مصدوم می‌شوند روزنامه شهروند: بعد از گذشت بیش از سه‌سال، اگر از هر فرد ورزشی یا غیر ورزشی بپرسید ستاره‌ها و حتی پدیده‌های ورزش ایران در المپیک ٢٠١۶ ریو چه کسانی بودند، بی‌شک بیشتر نام حسن یزدانی، سهراب مرادی و کیمیا علیزاده را می‌آورند. شاید این از […]