مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام امکان

امکان ثبت سفارش برای ورود کالا جهت تولید و پردازش به منظور صادرات صددرصدی آن به خارج از کشور

امکان ثبت سفارش برای ورود کالا جهت تولید و پردازش به منظور صادرات صددرصدی آن به خارج از کشور

مدیربازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو از امکان ثبت سفارش برای ورود کالا‌های گروه۴ جهت تولید و پردازش به منظور صادرات صددرصدی آن به خارج از کشور در منطقه آزاد ماکو خبر داد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

صید غیرمجاز تهدیدی جدی برای ذخایر شاه میگوی دراز آب شیرین سد ارس / ضرورت امکان سنجی تولید، فراوری و توسعه پرورش آرتمیا درحاشیه دریاچه ارومیه

صید غیرمجاز تهدیدی جدی برای ذخایر شاه میگوی دراز آب شیرین سد ارس / ضرورت امکان سنجی تولید، فراوری و توسعه پرورش آرتمیا درحاشیه دریاچه ارومیه

ییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه صید غیرمجاز تهدیدی جدی برای ذخایر شاه میگوی دراز آب شیرین سد ارس است، گفت: این امر موجب برهم خوردن اکوسیستم و شرایط زیستی شاه میگو می‌شود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام