http://aysam.ir

پورتال خبری ، تفریحی و سبک زندگی آیسام انگیزه

۵۰ جمله انگیزشی برای رسیدن به تناسب اندام

برترین ها: وقتی بحث ورزش کردن به میان می‌آید، شما باید به دنبال برنامه‌ای منظم باشید که متناسب با شرایط زندگی تان است. برای مثال من، باید ساعت ۵ صبح بیدار شده و قبل از رفتن به محل کارم ورزش کنم، یا خودم را مجبور کنم که بعد از تمام شدن کارم و بازگشت به […]