مجله تفریحی ، مجله سرگرمی ، تفریحی و سرگرمی ، مجله اینترنتی ، تبلیغات در مجله اینترنتی

مجله تفریحی و سرگرمی و سبک زندگی آیسام برخوردار

حذف قبوض کاغذی برق به یاری دانش آموزان کم برخوردار مازندرانی می‌آید

حذف قبوض کاغذی برق به یاری دانش آموزان کم برخوردار مازندرانی می‌آید

مدیر روابط عمومی توزیع نیروی برق مازندران گفت:۳ هزار و ۲۰۰ بسته‌های کمک آموزشی بین دانش آموزان کم برخوردار مازندران از محل درآمد حذف قبوض برق توزیع می‌شود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام