صفحه اصلی تگ "فرزندانی سالم و شاداب"

نکاتی که باید پیش از مادر شدن بدانید

نکاتی که باید پیش از مادر شدن بدانید

دنیا هرگز بدون حضور مادرها نمی‌چرخد. البته این واقعیت، جای تلاش‌های پدر را نمی‌گیرد، چون هم پدر و هم مادر باید تمام تلاش خود را برای پرورش فرزندانی سالم و شاداب به کار ببرند و انسانهایی سالم وارد اجتماع کنند.

مادرها! گاهی باید از بچه‌هایتان فاصله بگیرید