صفحه اصلی تگ "میاندازند"

درباره آن‌ها که متلک می‌اندازند، خَزها منقرض نمی‌شوند!

درباره آن‌ها که متلک می‌اندازند، خَزها منقرض نمی‌شوند!

مجله آیسام به نقل از برترین‌هاظاهرا هستند هنوز، آدم‌هایی که راهی جز «متلک‌پرانی» برای برقراری ارتباط پیدا نمی‌کنند، شیوه‌ای که اصطلاحا شاید «خَز» شده و عجیب که این‌ها منقرض نمی‌شوند، این مطلب نگاهی به «متلک‌»اندازها دارد.  فاصله ام با آن پسرک متلک گو و دخترکی که شنونده متلک است، خیلی زیاد نیست. دقیق متوجه نمی‌شوم […]

چیزهایی که پشه‌ها دوست ندارند شما بدانید!