صفحه اصلی تگ "میاندورود"

تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم در ساری و میاندورود

تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم در ساری و میاندورود

فرماندار ساری پس از انداختن رای خود در صندوق، گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم در حوزه انتخابیه ساری و میاندورود اندیشیده شده است. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

برگزاری کارگاه آموزشی قصه گویی در ساری