صفحه اصلی تگ "میزان قند نوشیدنی ها"

این اپلیکیشن میزان قند داخل نوشیدنی شما را نشان می‌دهد

این اپلیکیشن میزان قند داخل نوشیدنی شما را نشان می‌دهد

یک ژاپنی اپلیکیشنی را توسعه داده که می‌تواند میزان قند داخل نوشیدنی شما را اندازه‌گیری کند. در واقع این برنامه به شما می‌گوید که دقیقا چه تعداد قند در داخل آن نوشیدنی انداخته شده است. آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید بدانید چه میزان قند داخل یک نوشیدنی که از […]