صفحه اصلی تگ "میزد"

این بود احترامی که فکری از آن دم می‌زد؟

این بود احترامی که فکری از آن دم می‌زد؟

عرفان حاج‌بابایی: محمود فکری کارش را در استقلال با یک شعار ساده اما مهم شروع کرد؛ احترام. فکری گفت که همه باید به یکدیگر احترام بگذارند و خط قرمزش را این مسئله مهم تعیین کرد. خط قرمز فکری اما خیلی زود و در همان اولین جلسه تمرین استقلال زیر پا گذاشته شد. جایی که یک […]

معاون ترامپ از چیزی دفاع می‌کرد که غیرقابل دفاع بود