صفحه اصلی تگ "میکرون"

چند کمپانی در دنیا تراشه رم تولید می‌کنند؟

چند کمپانی در دنیا تراشه رم تولید می‌کنند؟

تراشه رم امروزه در تمامی گجت‌های اطرافتان می‌بینید وجود دارد و تنها توسط چند کمپانی انگشت شمار تولید می‌شود که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم. تراشه رم برای هر گجت الکترونیکی که دستوری را اجرا می‌کند ضرروی است. رم حافظه مورد نیاز برای اجرای برنامه یا پردازه در حال اجرا را فراهم و هر دستگاه بسته […]

چگونه بدون باز کردن کامپیوتر تمامی مشخصات رم را بدست آوریم؟