صفحه اصلی تگ "میکندروز"

پرستاری که عشق به کار را معنی می‌کند/روز بدون ماسک آرزوی پرستاران

پرستاری که عشق به کار را معنی می‌کند/روز بدون ماسک آرزوی پرستاران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آناهیتا رحیمی؛ آرزو می‌کند روزی بدون ماسک از راه برسد تا بار دیگر لبخند همکاران و خانواده خود را ببیند؛ این تنها آرزوی سرپرستار بخش کرونایی در بیمارستان سینای تبریز است که بعد از گذشت ۲۲ سال سابقه کار، با آمدن میهمان ناخوانده‌ای به نام ویروس کرونا بیشتر از روزهای گذشته […]

خطوط هوایی دلتای آمریکا بیش از ۱۹۰۰ خلبان را به مرخصی بدون حقوق می‌فرستد