صفحه اصلی تگ "میگیریم"

انتقام می‌گیریم قاطع ومحکم و تمام کننده!

انتقام می‌گیریم قاطع ومحکم و تمام کننده!

سردار سلامی درجمع مردم کرمان و در مراسم تشییع سردار شهید سلیمانی گفت: انتقام می‌گیریم قاطع و محکم و تمام کننده! مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

انتقام ادامه‌دهندگان راه شهیدسلیمانی؛ ویران کننده است