صفحه اصلی تگ "ناصرالدین شاه"

دختر مظفرالدین‌شاه؛ بنیان‌گذار تاکسیرانی در ایران!

دختر مظفرالدین‌شاه؛ بنیان‌گذار تاکسیرانی در ایران!

روزنامه خراسان – جواد نوائیان رودسری: هرچند که زنان قدرتمند در دوره قاجاریه، جمعیت معتنابهی را تشکیل نمی‌دادند، اما این وضعیت، اصلا به معنای حضور نداشتن نسوان در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد آن دوره نبود؛ در هر کجا که فرصتی پیش می‌آمد، بانوان با توجه به موقعیت پیش‌آمده، نشان می‌دادند که در زمینه کار […]

چگونه آدم ساکت و بی‌دست‌وپایی نباشیم؟