صفحه اصلی تگ "ناموفق"

هفت صفت مشترک در افراد ناموفق

هفت صفت مشترک در افراد ناموفق

موفق شوید یا شکست بخورید، این‌ها همه در مورد عادات و طرز فکر شما است. با این مقاله از biggerpockets، خبرگزاری سلامت صفات مشترک افراد ناموفق را بررسی خواهد کرد. یادگیری از کسانی که در سطوح بالایی کسب می‌کنند خوب است، اما می‌توان از مطالعه افرادی که شکست خوردند و فهم دلیل آن نیز درس […]

چرا همیشه به مشاوره افراد حرفه‌ای نیاز داریم؟