صفحه اصلی تگ "نبودن"

آگاه نبودن ۷۰ درصد خانوادها از پیامد‌های اعتیاد

آگاه نبودن ۷۰ درصد خانوادها از پیامد‌های اعتیاد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:۷۰ درصد خانواده ها، آگاهی و شناخت مناسبی از مواد مخدر، آثار و پیامد‌های مخرب آن ندارند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

حدنگاری ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری