صفحه اصلی تگ "نبینند"

دانشجویان پزشکی یک بعدی آموزش نبینند/ یادآوری سالروز تشخیص کرونا

دانشجویان پزشکی یک بعدی آموزش نبینند/ یادآوری سالروز تشخیص کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عباسعلی کریمی در دومین گردهمایی اعضای کمیته‌های دانشجویی فعالیت‌های بین‌الملل با قدردانی از گزارش‌های ارائه شده توسط دانشجویان در حوزه بین‌الملل، آن را با فعالیت‌های نزدیک به نیم‌قرن گذشته و زمان دانشجویی خود مقایسه کرد و گفت: دانشجویان از سدهای بزرگی عبور کردند […]

لزوم اتخاذ سیاست روشن آموزش پزشکی با تاثیر از همه گیری کرونا