صفحه اصلی تگ "نخورید"

گول این پیامک را نخورید

گول این پیامک را نخورید

دبیرخانه ستاد استانی هدفمندسازی یارانه‌ها در قزوین از مردم خواست به پیامک‌های جعلی ثبت نام مجدد یارانه توجه نکنند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

شهادت سردار سلیمانی از سوی آمریکا تنفر همه را از این کشور بیشتر کرد