صفحه اصلی تگ "نذر متفاوت"

نذرهایی متفاوت و فرهنگ‌ساز؛ نذر کتاب و نذر مشاوره

نذرهایی متفاوت و فرهنگ‌ساز؛ نذر کتاب و نذر مشاوره

روزنامه خراسان – فاطمه قاسمی: در ماه محرم نذر کردن و نذری دادن‌ها، رنگ و بوی دیگری به شهر‌ها و روستا‌ها می‌دهد. نذر در لغت‌نامه معین این‌طور تعریف شده است: «آن چه شخص بر خود واجب گرداند که در راه خدا بدهد یا به‌جا بیاورد.». نذر‌هایی که با حفظ معنویت و رویکرد فرهنگی و با […]

هزینه‌های نذری‌دادن در محرم چقدر است؟