صفحه اصلی تگ "نرمافزاری"

آموزش‌های قبل از ازدواج زوجین در فضای نرم‌افزاری ارائه می‌شود

آموزش‌های قبل از ازدواج زوجین در فضای نرم‌افزاری ارائه می‌شود

محمد علی احمدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ برحسب مصوبه قرارگاه کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تصمیم‌گیری در رابطه با کلاس‌های آموزشی هنگام ازدواج به کمیته‌های شهرستانی به ریاست مدیر شبکه و عضویت مسئولین واحدهای ستادی مراکز بهداشت شهرستان‌ها سپرده شد تا براساس وضعیت شهرستان، کلاس‌ها را مدیریت کنند. […]

۱۳۰ کلاس به فضای آموزشی قم اضافه می‌شود / بهره برداری از ۱۷ طرح آموزشی در استان