صفحه اصلی تگ "نزدیکی"

نزدیکی شیوع ویروس کرونای انگلیسی در استان فارس

نزدیکی شیوع ویروس کرونای انگلیسی در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد لطفی ظهر شنبه در دویست و شصت و هفتمین نشست ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در پی ورود ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی به ایران و به ویژه گسترش شیوع آن در استان خوزستان که دارای ارتباط گسترده با استان فارس است، شیوع آن در فارس […]

احتمال شیوع کرونای انگلیسی در استان گیلان وجود دارد