صفحه اصلی تگ "نماد"

برنامه‌های هفته اردبیل نماد وحدت ملی خواهد بود

برنامه‌های هفته اردبیل نماد وحدت ملی خواهد بود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: برنامه‌های هفته استان اردبیل نماد وحدت ملی و معرف جایگاه اردبیل و صفویه درتاریخ کشور خواهد بود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

ثبت ملی آثار در گستره استان اردبیل انجام می‌شود