صفحه اصلی تگ "نهنگ"

بزرگترین قلب جهان مربوط به نهنگ آبی (+عکس)

بزرگترین قلب جهان مربوط به نهنگ آبی (+عکس)

نهنگ های آبی بسیار کمیاب هستند. این جاندار که خود از بزرگترین جاندران روی کره زمین در عصر کنونی میباشد بزرگترین قلب دنیا را هم به خود اختصاص داده است.محققان به دلیل بزرگ بودن و نادر بودن نهنگ آبی قادر به بررسی قلب این جاندار نشده بودند. این نهنگ آبی که در تصاویر مشاهده میکنید […]

بزرگترین اسب تاریخ جهان (عکس)