صفحه اصلی تگ "نوساز"

کمین قاتل خاموش در خانه‌های نوساز

کمین قاتل خاموش در خانه‌های نوساز

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: بیشتر خفگی‌ها در اثر گاز مونو اکسید کربن در خانه‌های نوساز گزارش شده است. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

گاز گرفتگی در کمین است