صفحه اصلی تگ "نگارش"

فراخوان نگارش یادداشت با موضوع «اخلاق و کرونا» و«اخلاق بحران»

فراخوان نگارش یادداشت با موضوع «اخلاق و کرونا» و«اخلاق بحران»

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از همه‌گیری بیماری کرونا و بحران‌هایی که به دنبال آن، سراسر زیست انسانی دگرگونی‌هایی تازه را به خود دید، دانش‌ورزان و پژوهش‌گران در رشته‌های گوناگون دانشی، کوشیدند به فراخور توانایی‌های خود و حوزۀ پژوهشی‌شان، گام‌هایی، خواه نظری و خواه عملی، برای بهروزی و بهبود زیست بشر بردارند؛ از حوزه‌های متنوع […]

بحران بی‌سابقه رستوران زنجیره‌ای چینی در آمریکا با شیوع کرونا