صفحه اصلی تگ "نگهداری غوره"

روش‌های فریز کردن غوره

روش‌های فریز کردن غوره

یکی از راه‌های نگهداری غوره و استفاده آن در دیگر مواقع سال، فریز کردن غوره هست. در این صورت می‌توانیم در مواقع دیگر هم از داشتن غوره و استفاده از آن داخل غذا‌ها لذت ببریم. اکثرا این غوره‌ی فریز شده را، مثل غوره‌ی تازه برای داخل بعضی غذا‌ها استفاده کنید. برای فریز کردن غوره هم […]

اصول صحیح آشپزی را بدانید