فیلم و سریال

فیلم و سریال

نقد فیلم Stillwater؛ توسل بر بازیگران!

*هشدار اسپویل* هر نویسنده‌ای برای خلق اثر به یک منبع الهام نیاز دارد. تجربیات شخصی و حوادث واقعی‌ای که در جهان بیرون رخ داده‌اند، همیشه از اصلی‌ترین منابع الهام نویسنده‌ها بوده‌اند. همه‌ی ما فیلم‌های درخشانی ادامه مطلب

نقد فیلم Coffee and Cigarettes| زندگی با طعم قهوه!

سینمای جارموش رویکردی پست‌مدرن برای بازنمایی ساده‌ترین مناسبات زندگی دارد. در آثار او، اصالت با موقعیت و شخصیت است چون زندگی برخلاف چارچوب‌های مکانیکی سید فیلدی، موقعیت‌محور است. بر همین مبناست که اصل علیت در ادامه مطلب

مشاهده بیشتر