آمپول

افزایش تولید «رمدسیویر» به ۱۵۰ هزار آمپول در ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر برندگی، افزود: بر اساس تخمین ما دو پروژه مهم تولید داروی پپتید و تولید واکسن‌ها تا پایان آبان‌ماه به اتمام خواهد رسید. وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده روی این ادامه مطلب

افزایش تولید داروی رمدیسیویر به ۱۵۰ هزار آمپول در ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر برندگی افزود: براساس تخمین ما دو پروژه مهم تولید داروی پپتید و تولید واکسن‌ها تا پایان آبان‌ماه به اتمام خواهد رسید. وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده روی این دو ادامه مطلب

مشاهده بیشتر