آنفولانرا

پیگیر تخصیص واکسن آنفولانرا به هنرمندان پیشکسوت هستیم

سید محمد طباطبایی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت درباره اینکه آیا مؤسسه در شرایط کرونایی موجود و پرخطر بودن گروه سنی اعضای این مؤسسه به دنبال راهکاری برای تعلق گرفتن واکسن آنفولانزا به هنرمندان پیشکسوت هست ادامه مطلب

مشاهده بیشتر