آوردندتجلیل

مدیرانی که در پیشگاه هنر سرتعظیم فرود آوردند/تجلیل خاص از هنرمندی خاص

مراسم افتتاح آموزشگاه آزاد هنر،به عنوان یک کارگاه عملی، فرهنگی با تدریس شخص مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی و فرماندار خوشاب در خاطره‌ها نقش بست و ماندگار شد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

مشاهده بیشتر