ابر

ابر شرور بعدی دنیای سینمایی مارول بعد از تانوس که خواهد بود؟

پس از کشته شدن تانوس، چه شخصیت‌هایی برای جایگزینی وی و پذیرفتن مقاوم ابر شرور بعدی دنیای سینمایی مارول – MCU وجود دارند؟ فیلم‌های فاز اول تا چهارم دنیای سینمایی مارول که حدودا از سال ادامه مطلب

مشاهده بیشتر