اجاره نشینی

به زنِ مطلقه، زنِ مجرد و زنِ تنها، خانه اجاره نمی‌دهیم!

مجله آیسام به نقل از برترین‌ها: برخی پشت‌بام اجاره می‌کنند، برخی همراه با یک خانواده دیگر مشارکتی اجاره می‌کنند، اما مساله اجاره‌نشینی فقط اقتصادی نیست، این گزارش نشان می‌دهد که چه مصائبی برای زنان مطلقه ادامه مطلب

مشاهده بیشتر