اجرایپویش

اجرای«پویش سپاس» برای قدرشناسی از پرستاران و جهادگران عرصه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان سمنان، عاطفه سعیدی نژاد درباره پویش سپاس در جامعه، تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود و اهمیت فعالیت قشر پرستار و جهادگر ادامه مطلب

مشاهده بیشتر