احتیاط

رگبار پراکنده باران در ارتفاعات غربی و شمالی/ شناور‌ها با احتیاط تردد کنند

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز گذر ابر پدیده غالب آسمان استان خواهد بود و وقوع رگبار پراکنده باران در ارتفاعات غربی و شمالی دور از انتظار نیست. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

مشاهده بیشتر