احساسات

تشریح اقدامات روانشناسی برای کودکان سوگوار/تبعات سرکوب احساسات

نصیره مقدم فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کودکان سوگوار گفت: واکنش کودکان در برابر از دست دادن عزیزان متناسب باسن و ویژگی‌های سرشتی آنان و نوع ارتباط آنان با اطرافیان خود می‌تواند ادامه مطلب

مشاهده بیشتر