احساس

احساس تنهایی و خلاصی از آن

احساس تنهایی آیا تمام قسمت‌های همه سریال‌ها را دنبال می‌کنید؟ ممکن است احساس تنهایی (Loneliness) نکنید، اما پژوهشی که در دانشگاه تگزاس انجام شده دریافته اند، آنهایی که بیشتر تنها و افسرده‌اند، بیشتر مایلند زیاد ادامه مطلب

مشاهده بیشتر