ادامهدهنده

سین مثل سردار سلیمانی/ سلیمانی‌های جوان ادامه‌دهنده مکتب هستند

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها – کوثر کریمی: از ابتدای شیوع ویروس کرونا گروه‌های جهادی بسیاری ابتدا برای پشتیبانی کادر بهداشت و درمان نسبت به تولید ملزومات مبارزه با ویروس از جمله ماسک، الکل، و ژل ادامه مطلب

مشاهده بیشتر