ادیان

مواجهه پیروان ادیان توحیدی با کرونا بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «کرونا و امر دینی» با هدف مطالعه تجربه رفتارهای دینی پیروان ادیان توحیدی در دوران کرونا با حضور نمایندگانی از جامعه زرتشتیان و ادامه مطلب

مشاهده بیشتر