ارسال اطلاعات با لیزر

بشر اکنون تکنولوژی لازم برای دریافت پیام های لیزری تمدن‌های فرازمینی را دارد!

اگر تمدن‌های فرازمینی درحال استفاده از پیام های لیزری برای ارتباط با ما باشند، به لطف یک فیزیکدان میلیاردر، اکنون تکنولوژی مورد نیاز برای دریافت این پیام‌ها را داریم! از همان روزی که بشر توانست ادامه مطلب

مشاهده بیشتر