انتظاری

پایان چشم انتظاری دو زندانی جرائم غیرعمد با کمک اوقاف اردکان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردکان گفت: دو زندانی جرائم غیرعمد شهرستان اردکان با کمک ۲۰۰ میلیون ریالی اداره اوقاف این شهرستان، به آغوش خانواده باز می گردند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

مشاهده بیشتر