اوردینری زینک

پوستی شفاف با محصولات اوردینری

محصولات اوردینری یکی از محصولات آرایشی به شمار می روند. که معمولاً طبیعی بوده و در ساخت آن ها از مواد گیاهی استفاده می‌ شود. این محصولات هیچ گونه مواد مضری نخواهند داشت و به همین دلیل به عنوان یکی از برندهای آرایشی سالم در جهان مطرح شده اند‌. و در ایران نیز طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده اند.

مشاهده بیشتر